Please find the updated agenda of Visual Studio 2010 Official Launch event in Sofia, Bulgaria. The event is going to be held on 23rd April, Friday, from 09:00h at Technical University – Sofia, hall 2140.

In order to attend the event you need to register here!http://events.msbgregistration.com/Default.aspx?eventID=33

 

http://www.microsoft.com/bulgaria/events/visualStudio2010.mspx

09:00 10:00

Регистрация

10:00 10:30

Откриване

  • Проф. Огнян Наков, Декан на Факултета по Компютърни системи и технологии към Технически университет София

  • Огнян Киряков, Генерален директор Майкрософт България

  • Проф. Пламенка Боровска, Ръководител Катедра Компютърни системи към Технически университет София

  • Дончо Ангелов, Мениджър Средства за разработка Майкрософт България

  • Мартин Кулов, Microsoft MVP Visual Studio

10:30 12:00

Technical Keynote Visual Studio 2010

  • Дончо Ангелов, Мениджър Средства за разработка Майкрософт България

  • Мартин Кулов, Microsoft MVP Visual Studio

12:00

13:00

Обяд

13:00

14:15

Team Foundation Server For Everyone

Мартин Кулов, Microsoft MVP Visual Studio

14:15

15:30

Windows and Web Development with Visual Studio 2010

Бранимир Гюров, Microsoft MVP C#

15:30

16:00

Кафе пауза

16:00

17:15

Какво ново в Silverlight 4

Емил Стойчев, Microsoft MVP Silverlight